#INFORMATION OM OSS

OM OSS

Dreams

Barn och ungdomsstiftelsens Dreams-program har som målsättning att återställa ungdomars tro i framtiden och göra deras drömmar synliga, hörda och delade. Mellan 2015-2018 når Dreams över 80 000 elever runt hela Finland. Utöver eleverna riktas programmet även mot deras föräldrar och skolornas personal, som utmanas att stöda ungdomarna i deras strävan mot sina drömmar. Dreams programmet är möjliggjort av Nokia och stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och är en fortsättning på Zest-projektet. http://www.nuori.fi/sv/verksamhet/dreams/

Dreams Forum

Dreams Forum består av inspirerande uppträdanden och upplevelser där ungdomarna och deras drömmar sammanförs med företag, organisationer och andra samhälleliga aktörer. Kärnan i tillställningen är gemensamt görande och att man får testa på inspirerande nya grejer. Tillställningen är tvåspråkig och 800 ungdomar och deras 100 lärare från alla de skolor våra Dreamsters besök under årets lopps bjuds till Nokias campusområde i Esbo.

Nuori.fi - Barn och ungdomsstiftelsen

Inget samhälle har råd att förlora sina ungdomar. Därför hjälper Barn- och ungdomsstiftelsen ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer genom kreativa och funktionella metoder. Med hjälp av dessa kan ungdomarna själva stärka sina sociala färdigheter och hitta sin egen plats i gemenskapen. Stiftelsen verkar i både Finland och i utvecklande länder tillsammans med lokala experter. http://www.nuori.fi/sv/

Please reload

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Snapchat - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle